Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
23 Lipca 2024, Apolinarego, Bogny, Brygidy
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

ks. Stefan Jędrzejczyk

   portrety  
Proboszcz parafii w Szynkielowie w latach  1937 - 1941.
 
Biogram opublikowany przez "Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne" Nr 1-3/1991, ss. 57-59

Urodził się 3 października 1920 r. w Częstochowie. Rodzicami jego byli Józef i Franciszka z domu Janocha. Ojciec jego był pracownikiem kolejowym. W dziesiątym roku życia Stefana zmarła jego matka, rok później ojciec, pozostawiając troje dzieci sierotami (Stefan miał dwie starsze siostry).
Po ukończeniu w 1933 r. sześciu klas szkoły powszechnej im. A. Mickiewicza w Częstochowie wstąpił do Państwowego Gimnazjum im. R. Traugutta, a następnie do klasycznego liceum przy tejże szkole.

16 maja 1939 r. złożył egzamin dojrzałości i w czerwcu tegoż roku poprosił o przyjęcie w poczet alumnów Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Wybuch II wojny światowej opóźnił rozpoczęcie studiów filozoficzno-teologicznych Stefana o jeden rok. Zaczął je w 1940 r. Lata 1944-45 spędził poza Seminarium w związku ze złym stanem zdrowia i pewnymi duchowymi wątpliwościami. W 1945 r. podjął ostateczną decyzję zostania kapłanem i powrócił w progi seminaryjne. 22 grudnia tegoż roku przyjął święcenia subdiakonatu, 20 kwietnia 1946 - święcenia diakonatu. Prezbiteratu udzielił mu 9 kwietnia 1946 r. w katedrze częstochowskiej Ks. Biskup Teodor Kubina.

Pracował kolejno jako wikariusz w parafii św. Stanisława BM w Myszkowie (1946-49), Św. Stanisława BM w Czeladzi (1949-51), Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu (1951-52), Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (1952-54), Nawiedzenia NMP w Wieluniu (1954-56) i św. Jakuba w Częstochowie (1956-57).

Zmiany z jednej placówki na drugą były na ogół trudne. Parafianie niechętnie je akceptowali przysyłając do Księdza Biskupa listy, przyjeżdżając z delegacjami: "Decyzja Jego Ekscelencji jest dla ogółu parafian Myszkowa nader bolesna, albowiem Ksiądz Wikary Jędrzejczyk przez okres 3 letni swego pobytu w parafii Myszków dał się poznać jako gorliwy kapłan, wielki przyjaciel ludu i młodzieży, nieprzeciętny kaznodzieja umiejący trafić swoją płomienną wymową do najtwardszych serc i uczuć ludzkich..." (20 VI 1949 r. Myszków). "Szanujemy go jako kapłana zrównoważonego mającego jak najlepszą opinię... Przepiękne kazania Ks. Jędrzejczyka porywają dusze wiernych i umacniają naszą katolicką wiarę. Dużo jest takich parafian, którzy zostają specjalnie na drugiej Mszy Św., aby wysłuchać kazania. Młodzież szkolna wyraża się z pełnym szacunkiem o Księdzu i jest zachwycona jego, nauczaniem" (15 IV 1954 r. Dąbrowa Górnicza).

Jesienią 1956 r., a następnie w maju 1957 r. poprosił o samodzielną parafię. "Byłbym Waszej Ekscelencji niewymownie wdzięczny, gdybym mógł pracować w małej parafii o możliwie dobrym powietrzu. Jako jej administrator" - napisał wówczas do Księdza Biskupa.

10 września 1957 r. otrzymał nominację na administratora parafii w Szynkielowie.

Parafia ta była jedyną jego samodzielną placówką duszpasterską. Po jej objęciu podjął się wykończenia budowanego od 1936 r. kościoła i jego wyposażenia - przygotowując do konsekracji, której dokonał Ks. Biskup Zdzisław Goliński 9 VIII 1959 r. W 1971 r. pisał o swojej pracy: "W 1970 r. wygłosiłem 270 kazań niedzielnych, świątecznych i okolicznościowych. Mam 21 godzin religii tygodniowo. Prowadzenie kancelarii parafialnej na odpowiednim poziomie zajmuje 1-2 godziny dziennie. Z braku organisty prowadzę naukę śpiewu dla ludu, chóru i scholi dziecięcej. Prowadzę Kółko Ministrantów. Spełniam normalne jak w każdej parafii obowiązki duszpasterskie. Troszczę się corocznie o stan świątyni i budynków parafialnych (w ub. roku kapitalny remont plebani, w tym roku dalszy ciąg dębowych ławek w kościele)".

Mianowany w 1970 r. wicedziekanem dekanatu wieluńskiego II nie podjął sprawowania tego urzędu. "Na godne pełnienie obowiązków wicedziekana nie zezwala mi zdrowie, gdyż od kilku lat cierpię na chorobę naczyń wieńcowych... Ponadto gorliwe wypełnianie obowiązków proboszcza pracującego samotnie jest dziś tak pracochłonne, że nie pozwala na spełnianie mi zadań nałożonych na wicedziekana" ? pisał 26 lutego 1971 r.
9 września 1982 r. ? w 37 roku kapłaństwa i po 25 latach pracy duszpasterskiej w Szynkielowie poprosił Księdza Biskupa Stefana Barełę o zwolnienie z obowiązków proboszczowskich i przeniesienie w stan spoczynku. "Stan mego zdrowia jest fatalny, a zalecenie lekarzy jednoznaczne - zaprzestać wszelkiej pracy". Zgodnie ze swoją prośbą został zwolniony ze stanowiska administratora parafii szynkielowskiej z dniem 20 października 1982 r. i zamieszkał w domu rodzinnym w Częstochowie, przy ul. Wieluńskiej 11 wspomagając w miarę sił i możliwości w pracy duszpasterskiej miejscowego proboszcza.

Zmarł 24 sierpnia 1989 r.

Liturgia pogrzebowa odbyła się w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie i w Szynkielowie. 25 sierpnia Ks. Biskup Franciszek Musiel przewodniczył Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża św. przy współudziale 30 kapłanów. Po przewiezieniu ciała zmarłego do Szynkielowa, następnego dnia Ks. Biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk odprawił w tamtejszym kościele liturgię pogrzebową. Uczestniczyło w niej 20 kapłanów i bardzo liczna rzesza parafian szynkielowskieh oraz delegacja z rodzinnej parafii Podwyższenia Krzyża św.

Został pochowany w grobie na cmentarzu w Szynkielowie.

źródło: "Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne" Nr 1-3/1991, ss. 57-59

Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe