Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
19 Lipca 2024, Wincentego, Marcina, Wodzisława
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

WSTĘP do rysu historyczego parafii
Wśród informacji odnoszących się trzech wsi tworzących parafię Szynkielów, najstarsze pisane dokumenty (z roku 1391) dotyczą Bębnowa. Szynkielów (jako Wola) występuje po raz pierwszy w dokumentach z 1413r. Wieś Dymek powstała najpóźniej i początkowo notowana jest jako przysiółek dóbr Wielgie.                                                                               Więcej >>

                        -----------------------------
PARAFIA I KOŚCIÓŁ
 Samodzielną placówkę duszpasterską (ekspozyturę) powołał w Szynkielowie, z dniem 27.06.1937r., Biskup Częstochowski – dr Teodor Kubina. W jej skład weszły wsie: Bębnów i Dymek należące do parafii osjakowskiej oraz Szynkielów, który przez wiele wieków również wchodził w skład tej parafii, natomiast w latach 1932-1937 należał do parafii Konopnica.

 Powołanie ekspozytury w Szynkielowie było możliwe dzięki przekazaniu przez mieszkańców wsi - podczas scalania gruntów wiejskich - ziemi dla przyszłej parafii i pod cmentarz grzebalny oraz dzięki zbudowaniu w latach 1936-1937 kościoła.                                                                                  Więcej >>

                        -----------------------------
DUSZPASTERZE

  W dotychczasowej historii parafii Szynkielów posługę duszpasterską pełnili następujący kapłani:
· Ks. Marian H. Iwański - przybył do Szynkielowa 4. lipca 1937r. Aresztowany przez żandarmów niemieckich 6.  października 1941r.  Zmarł w 1985r.  Więcej >>


                        -----------------------------
CMENTARZ

   Cmentarz grzebalny w Szynkielowie powstał na ziemi, którą mieszkańcy przekazali na ten cel (1ha) w 1930r., w czasie scalania gruntów wiejskich. W 1931r., z pomocą ks. Leona Izdebskiego z Konopnicy, część tej powierzchni ogrodzono siatką metalową – wyznaczając bramę wjazdową od strony południowej - oraz obsadzono brzozami i akacjami. 19. listopada 1931r. cmentarz uroczyście poświęcono, a już 11. grudnia pochowano na nim pierwszą osobę – szynkielowianina Stanisława Bednarka s. Antoniego, zmarłego 08.12.1931r.                                                                            Więcej >>

                        -----------------------------
WARTE OBEJRZENIA

- Ołtarz główny z pięknym, słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, przekazanym przez parafię Osjaków.
- Polichromie ścian prezbiterium: „Ostatnia wieczerza” i „Cudowny połów ryb”, wykonane przez Stanisława Nowaka.
- Rzeźby: - ocalona z pożaru 2006r. drewniana figura Jezusa Chrystusa oraz figura św. Józefa – patrona parafii.
- Chrzcielnica z rzeźbą chrztu Pana Jezusa, wykonaną przez St. Nowaka.
- Tablice na ścianie prezbiterium upamiętniające konsekrację kościoła oraz pierwszego duszpasterza parafii – ks. M.H. Iwańskiego.
- Tablice pamiątkowe na zewnętrznych ścianach kościoła ku czci ofiar II wojny światowej oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej - związanych z parafią.
- Figura Pana Jezusa na postumencie z polnych kamieni – praca St. Nowaka.
                                                                                          
   Więcej >>


                        -----------------------------
Notatka o opracowaniu historii parafii

HISTORIA PARAFII JUŻ W KOŚCIELE… I NA STRONIE INTERNETOWEJ
  14.05.2011 r. SZYNKIELÓW. WYDARZENIA. 
 Na dzień przed świętem w parafii, którym jest zawsze dzień uroczystej 1. Komunii Świętej, w sobotę 14. maja br, w kruchcie kościoła powieszono dużą tablicę z zamieszczoną na niej historią parafii Szynkielów. Od tego czasu parafianie i odwiedzający szynkielowski kościół będą mogli zapoznawać się z krótką historią wsi wchodzących w skład parafii, poznać dzieje parafii i kościoła oraz cmentarza, a także poznać nazwiska wszystkich dotychczasowych duszpasterzy. Na końcu rysu historycznego wymienione zostały obiekty, na które warto zwrócić szczególną uwagę oglądając wnętrze kościoła i jego otoczenie. 
 Rys historyczny – na podstawie danych zapisanych przez ks. Stefana Jędrzejczyka, informacji w kronice parafii osjakowskiej oraz w dostępnych wydawnictwach historycznych, a także danych archiwalnych – opracowała Bożena Rabikowska. Skład komputerowy tekstu, graficzna strona tablicy (z akwarelą St. Nowaka w tle) oraz jej bardzo czytelny druk są zasługą Bartka Koła i Piotra Pabisiaka. Estetycznie oprawili i zawiesili tablicę w przedsionku Waldek i Jacek Kasprzakowie z pomocnikami.                                       Więcej >>

                        -----------------------------
ALBUM DAWNYCH FOTOGRAFII
        w budowie...                        -----------------------------
TWÓRCZOŚĆ związana z parafią

        w budowie...


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe