Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
30 Marca 2020, Anieli, Jana, Kwiryna
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
USŁUGI GEODEZYJNE
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

.
.
....
...
..

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…”

  Życie i dorobek artystyczny
   szynkielowianina Stanisława Nowaka
    (1911-1999)

 
„To najbardziej uzdolniony artystycznie mieszkaniec Szynkielowa minionego stulecia, a jednocześnie człowiek ze stałym, ogromnym poczuciem żalu wynikającego z braku możliwości kształcenia się i realizacji marzeń”.

     Tymi słowami rozpoczęła się w remizie OSP prelekcja połączona z prezentacją niektórych prac Stanisława Nowaka. Urodził się w 1911r. Jego rodzicami byli: Antonina z Urbaniaków (1882-1968) - c. Ignacego i Zofii z Dobrasów oraz Stanisław (1879-1942) – s. Franciszka i Antoniny z Sapiejów. Stanisław (junior) miał dwoje rodzeństwa – siostrę Jadwigę i brata Józefa zmarłego w 1940r., w wieku 27 lat.

Ogromna wola zdobycia wiedzy zaprowadziła go w 1929r. do Szkoły Zdobnictwa przy Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie, którą ukończył w 1932r. W kolejnym roku chciał rozpocząć studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pisał więc prośby o zasiłek na kształcenie, w tym prośbę do Starosty Wieluńskiego z wyliczeniem kosztów studiów i zaznaczeniem, iż sumę zwróci po zakończeniu kształcenia.

 Niestety, nigdzie nie znalazł pomocy finansowej. W piśmie z 10. listopada 1933r., skierowanym do J.M. Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prosi o odesłanie mu metryki urodzenia, świadectwa szkolnego i jego prac dostarczonych przed egzaminami wstępnymi. Do tej prośby załącza (na przesyłkę) znaczki pocztowe wartości 1zł. Tak zakończyły się marzenia Stanisława Nowaka o studiach artystycznych. Pozostały mu więc prace na rzecz osób prywatnych, zwłaszcza malowanie portretów i zamówionych obrazów oraz różnorodne prace malarskie w kościołach. Malował nie tylko w Szynkielowie. Wiele jego prac znaleźć można w gminie Bogdaniec k. Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie bywał u rodziny ze strony matki. Kościół w Szynkielowie zawdzięcza mu dwa wspaniałe freski na ścianach prezbiterium: „Cudowny połów ryb” i „Ostatnia wieczerza” oraz Chrzcielnicę i figurę Chrystusa. Niektórzy mieszkańcy uważają, że gdyby jedyną spuścizną po St. Nowaku były freski w prezbiterium, to i tak by się zapisał w pamięci parafian. Każdy parafianin ma na pewno te prace zachowane pod powiekami. A przecież po Stanisławie Nowaku zostało wiele innych, cennych prac. Utrwalił on w obrazach olejnych i akwarelach widoki Szynkielowa z lat międzywojennych, poczynając od obrazu wsi w roku 1918r, na którym przedstawił dwór szlachecki i pierwszą remizę szynkielowskiej OSP. Na jego obrazach można zobaczyć jak wyglądał budynek szkoły w 1950r., a jak zimą 1969r. Z jego prac poznajemy przedwojenny plac Legionów w Wieluniu, a także zbudowany po wojnie Ośrodek Zdrowia w Szynkielowie.

Stanisław Nowak wspaniale malował portrety ludzi. Spod jego pędzla wyszły portrety jego ojca i matki, obraz śmiertelnie chorego ojca, portrety Marszałka J. Piłsudskiego, Papieża Jana Pawła II, ks. Mariana H. Iwańskiego, ks. Stefana Jędrzejczyka, brata ciotecznego Władysława i jego żony oraz dzieci. Stanisław jest autorem prac rzeźbiarskich, m.in. rzeźby Chrystusa oraz rzeźby św. Maksymiliana Kolbego. Szczególnie pięknie prezentują się akwarele St. Nowaka przedstawiające widok na wieś z okna jego rodzinnego domu o różnych porach roku.
Na wystawie w OSP pokazano tylko niektóre oryginalne prace St. Nowaka. Można było obejrzeć również zdjęcia kilku prac znajdujących się poza Szynkielowem. Duże zainteresowanie zebranych wzbudził obraz Chrystusa z Apostołami w łanie zboża. Obraz ten (własność Sławomira Urbaniaka) namalowany został w 1947r. Malarz wykorzystał do tego celu jakiś poniemiecki worek (być może pocztowy), na którym do dziś widnieje czarna swastyka i data – 1944. Ten fakt, a także to iż St. Nowak malował niektóre obrazy na odwrocie namalowanych wcześniej, wskazują na problemy pana Stanisława z zaopatrzeniem się w materiały malarskie.

St. Nowak pozostawił po sobie również wykute w kamieniu najważniejsze daty z historii swojej rodzinnej wioski. Pomnik z tymi informacjami, podarowany wsi przez pana Stanisława, stanął na terenie OSP, przy ogrodzeniu placu należącego do straży pożarnej.

Stanisław Nowak zmarł 6. lutego 1999r. Spoczywa na szynkielowskim cmentarzu obok swego ojca, brata i matki, a na ich wspólnej mogile stoi wykonana wcześniej przez Stanisława figura Chrystusa - taka sama, jaka stoi po lewej stronie wejścia do szynkielowskiego kościoła.

Redakcja Serwisu


Prezentację multimedialną przygotowała i prelekcję prowadziła Bożena Rabikowska,
Salę i sprzęt do wystawy i prezentacji przygotowali członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

Foto: Bartosz Kasprzak (z sali OSP) i Bożena Rabikowska (pozostałe)
W ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Grant na lepszy start” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Ogłoszenia parafialne

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości
Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Żołnierze wojny polsko - bolszewickiej

Na uroczystość 90. rocznicy
Cudu nad Wisłą
opracowano
biogramy żołnierzy z parafii
Szynkielów biorących udział
w wojnie
polsko - bolszewickiej.
Autorką opracowania
jest Bożena Rabikowska


Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe